Kategori Nyt fra Bestyrelsen

Vi har ikke lukket – men

Kære skytter

Ja det kan godt se ud som om vi har lukket.

 

Favrskov Kommune er i gang med en større renovering af Block C, hvor vi jo bor i kælderen. Det giver os store udfordringer med at komme ned i klubben.

Vi vil snarest komme med flere oplysninger om hvordan denne ombygning vil forløbe.

 

Billedet er lånt fra stiften og taget af Favrskov Kommune

Banerenovering 2018

Kære skytter

Vi holder lukket i næste uge, både tirsdag 18/9 og torsdag 20/9 grundet banerenovering.

Vi starter kommende lørdag med nedbrydning af 3 baner og vil da hjertens gerne have lidt hjælp med malerpensel og gulvvask –

Kontakt os i skivesalget hvis du har lyst til at hjælpe, eller ringe til Torben 28106414 og meld dig på.

Sommerferie – Juhuu

Kære skytter

Torsdag d. 28 juni skyder vi for sidste gang inden sommerferien.

Nyd sommeren, og så ses vi igen Tirsdag d. 7 august kl. 18

 

De bedste sommerhilsner

Bestyrelsen

Sølvpokalen bliver i Hinnerup et år mere

Sølvpokalen blev igen tildelt til VBF’s Skyttelaug Hinnerup

Pokalen gives til en person der i årets løb har gjort en særlig indsats, enten i DGI Østjylland eller ude i de enkelte foreninger.
Foreninger og aktivitetsledelsen kan indstille personer til sølvpokalen. Og denne gang har de valgt Mark Frøsig – se dokumentet herunder for deres begrundelse.

Super flot arbejde Mark.

Sølvpokalen Mark

Klubmesterskab – invitation til overrækkelse af pokaler

Kære alle skytter

Torsdag d. 22/3-2018 kl. 19-20 har vi overrækkelse af klubmesterskabspokaler.
Vi serverer lidt til ganen, popcorn og kage – hvis vi kan finde en god kagebager.

Kl. 18 starter vi med lidt normal træning. Så kom frisk alle skytter.

Hilsen udsalget

 

Lidt fra dagen

[awl-slider id=1027]

DGI Østjylland har nomineret …..

DGI Østjylland har nomineret Mark Frøsig til Årets Ildsjæl 2018.
Årets Ildsjæl vælges blandt de mange østjyske frivillige trænere, instruktører og ledere, der hver dag gør det muligt for østjyderne – store som små – at dyrke idræt og motion i deres lokale forening.
Årets ildsjæl 2018 tildeles:

• En person som har ydet en særlig indsats i det daglige og/eller i forbindelse med et større arrangement
• En person som på anden vis har ydet en ekstraordinær indsats til gavn for foreningslivet generelt

Juryen bag DGI Østjylland har nomineret Mark blandt indstillinger fra alle foreninger under DGI Østjylland.
Kåring blandt de nominerede sker 21 marts under DGI Østjyllands årsmøde. Vinderen modtager kr. 5.000 til foreningen.

 

Generalforsamling VBF’s Skyttelaug Hinnerup

Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag 27/2-2018 kl. 20:00 i klublokalet under skolen, efter tirsdagstræningen.
Indkomne forslag skal være sendt til formanden senest 20. februar 2018 på email vbfhinnerup@gmail.com
Der vil blive udleveret dagorden ifølge vedtægterne inden mødets start.
 
Mvh. Bestyrelsen

Ny våbenbekendtgørelse

Ny våbenbekendtgørelse får betydning for alle skytteforeninger

Medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes, for lovligt efter den 1. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører foreningen eller et medlem af foreningen.

Tilladelse Ventetid Gregers.JPGEn ny våbenbekendtgørelse træder i kraft den 1. januar 2018.Foto: Gregers Kirdorf

Som led i regeringens bandepakke, træder der en ny våbenbekendtgørelse i kraft den 01/01 2018. Den får betydning for alle vores skytteforeninger – fordi medlemmer, der ikke benytter eget våben, og som er fyldt 15 år skal godkendes af politiet på en SKV6, for lovligt efter den 01. juli 2018 at få overladt et våben, som tilhører den pågældende forening eller et medlem af foreningen. Det at være medlem af en skytteforening kræver ikke godkendelse, hvis pågældende ikke ønsker at få overladt våben.

Der står følgende i § 22. ”Skytteforeninger kan overlade foreningens og dens medlemmers våben til medlemmer af den pågældende forening, der er godkendt hertil af politiet, jf. § 48, eller til medlemmer, der er godkendt gennem foreningen efter stk. 5 eller har opnået samtykke efter § 10 eller er godkendt efter § 14”

Hvem skal søge?

Medlemmet skal selv søge via www.borger.dk og får besked via E-Boks, og foreningen som der er søgt om tilladelse til at skyde igennem, får besked pr. brev.

Hvordan søger man?

Udfyld SKV6-blanketten, udskriv og underskriv den – scan den ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til et af politiets to administrative centre (ACV/ACØ) – læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Hvor findes SKV6-blanketten?

SKV6 blanketten findes her

Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse?

 • Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år
 • Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse
 • Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening
 • Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening

Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?

 • Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen
 • Hvis du er medlem, men ikke ønsker at få overladt et våben
 • Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen
 • Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen
 • Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen

Gyldig fra:

Efter den 01/07 2018 må et medlem kun få overladt et våben, hvis man er SKV6-godkendt eller har en anden godkendelse som erstatter den, jf. ovenstående.

SKV har været i kontakt med ACV/ACØ, og de opfordrer til, at medlemmer, der skal godkendes, sørger for at ansøge om godkendelse i god tid før 01/07 2018.

ACV/ACØ har oplyst, at de forventer, at ansøgninger, der indsendes senest den 31. marts 2018, kan være færdigbehandlede den 1. juli 2018. Det gælder dog kun, hvor ansøgeren kan godkendes umiddelbart, og hvor ansøgningsblanketten er udfyldt korrekt.

I andre sager kan det blive nødvendigt med partshøring og indhentelse af oplysninger, og i de sager kan der ikke gives et præcist tidsestimat, da behandlingstiden vil afhænge af det individuelle forløb.

ACV/ACØ har oplyst, at man vil bestræbe sig på, at også sådanne sager vil blive færdigbehandlet inden for rimelig tid.

Foreningen skal kontrollere, at kun godkendte personer får overladt våben.

Gyldig til:

Godkendelsen er gyldig i fem år, men søg nu for SKV6-godkendelsen gælder fem år fra den 01/07 2018. Læs mere i vejledningen på side 2 af SKV6-blanketten.

Læs hele Bekendtgørelsen her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=196414

Alice Bjerregaard / Alice.l.bjerregaard@dgi.dk