Bestyrelsen 2022-2023

Vores bestyrelse har ansvaret for foreningens daglige drift, økonomi og opgaver i forhold til myndigheder og naturligvis i forhold til generalforsamlingen.

Derudover har vi i bestyrelsen til opgave at motivere og involvere trænere, andre aktive og vores fantastiske forældre, så foreningen bliver kendt for noget godt og positivt.

Vores team består af medlemmer, der kan noget forskelligt. Vi har mange forskellige opgaver i bestyrelsen, hvorfor det også er en fordel at få forskellige styrker med forskellige kompetencer og interesseområder ind i bestyrelsen.

Vi kan ikke det samme, men sammen kan vi give dig en fantastisk forening at være medlem i.

 

Kimny

Formand

vbfhinnerup@gmail.com

Kim Bo Nielsen
Tlf. 2258 7630
Riffelskytte

 

Mads

Kasserer

Mads Rasmussen
Tlf. 30922371
Riffelskytte

  •  

 

Våbenmester

Lars Alstrup Nielsen
Pistolskytte

 


Næstformand & Skiveudsalget

aktiv@vbfs-skyttelaug-hinnerup.dk

Torben Rechnitzer Eriksen
Tlf. 28106414

 


 


Bo

Medlem

Bo Mardov
Tlf. 40731361
Pistolskytte


 


Medlem

Ulrik Hasager

 


1 Suppleant

Morten de Molade

 


Revisor

 

John Jensen

Jytte Sønnichsen

 

Revisor suppleant

Claus Sørensen