Bestyrelsen 2023-2024

Vores bestyrelse har ansvaret for foreningens daglige drift, økonomi og opgaver i forhold til myndigheder og naturligvis i forhold til generalforsamlingen.

Derudover har vi i bestyrelsen til opgave at motivere og involvere trænere, andre aktive og vores fantastiske forældre, så foreningen bliver kendt for noget godt og positivt.

Vores team består af medlemmer, der kan noget forskelligt. Vi har mange forskellige opgaver i bestyrelsen, hvorfor det også er en fordel at få forskellige styrker med forskellige kompetencer og interesseområder ind i bestyrelsen.

Vi kan ikke det samme, men sammen kan vi give dig en fantastisk forening at være medlem i.

Kimny

Formand

vbfhinnerup@gmail.com

Kim Bo Nielsen
Tlf. 2258 7630
Riffelskytte

Mads

Kasserer

Mads Rasmussen
Tlf. 30922371
Riffelskytte

  •  

Våbenmester

Lars Alstrup Nielsen
Pistolskytte


Næstformand & Skiveudsalget

aktiv@vbfs-skyttelaug-hinnerup.dk

Torben Rechnitzer Eriksen
Tlf. 28106414Bo

Medlem

Bo Mardov
Tlf. 40731361
PistolskytteMedlem

Ulrik Hasager


1 Suppleant

Morten de Molade


Revisor

John Jensen

Thomas Holm Andersen

Revisor suppleant

Claus Sørensen