Skydeidræt og børn med ADHD – 5 vigtige forskningsresultater