Indkalder til ordinær Generalforsamling tirsdag den 13 september 2016

Indkalder til ordinær Generalforsamling tirsdag den 13 september 2016

 Mødet afholdes kl. 20:00 i klubbens lokaler

Indkomne forslag skal være sendt til formanden senest 10 september 2016.

Der vil blive udleveret dagorden ifølge vedtægterne inden mødets start.